UBND huyện Duy Tiên

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ hội Tịch điền

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ hội Tịch điền

Khác với những năm trước, tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, năm nay Chủ tịch nước còn lái máy cày trên cánh đồng Đọi Sơn để cầu cho mùa màng bội thu. Và với ý nghĩa "Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn".