Tự tin bứt phá với ý tưởng

Tự tin bứt phá với ý tưởng

Tự tin bứt phá với ý tưởng

GD&TĐ - Mặc dù còn ở giảng đường đại học, nhưng không ít sinh viên đã có cho mình những ước mơ, dự định lập nghiệp và từng bước thực hiện nó. Tất cả những điều đó tạo nên một phong trào mang tên sinh viên khởi nghiệp.