Tổng cục Thủy sản

Thông tin mới nhất về cá biển miền Trung

Thông tin mới nhất về cá biển miền Trung

Một số vùng biển chưa nên khai thác thủy hải sản, thêm đối tượng hỗ trợ sau thảm họa cá chết; biện pháp xử lý số lượng lớn hải sản đông lạnh… là những thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố trong buổi gặp gỡ một số phóng viên báo chí chiều 29/8.