Tổ chức trò chơi trong dạy học

Tổ chức trò chơi trong dạy học truyện ngắn “Chí Phèo”

Tổ chức trò chơi trong dạy học truyện ngắn “Chí Phèo”

GD&TĐ - Phương pháp sử dụng trò chơi là dạy học thông qua việc tổ chức hoạt động cho học sinh với các trò chơi sinh động. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được hoạt động bằng cách tự chơi trò chơi trong đó mục đích của trò chơi chuyển tải mục tiêu của bài học. Luật chơi (cách chơi) thể hiện nội dung và phương pháp học, đặc biệt là phương pháp học tập có sự hợp tác và sự tự đánh giá hay phản biện.