Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường