Tần Thủy Hoàng

Vì sao lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn còn là bí ẩn với hậu thế?

Vì sao lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn còn là bí ẩn với hậu thế?

Là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng, vẫn còn là một bí ẩn đối với giới khảo cổ học và lịch sử học, vì hầu hết quần thể lăng mộ này hiện vẫn đang bị đóng cửa và chưa được khám phá.