Tượng Nữ thần Tự Do

Lâu đài cát cao nhất thế giới

Lâu đài cát cao nhất thế giới

Một nhóm 12 nhà điêu khắc - dẫn đầu là người 7 lần giữ kỷ lục Ted Siebert - sử dụng 1.800 tấn cát để xây dựng lâu đài ở bãi biển Virginia Beach, Florida (Mỹ) nhằm đánh bại kỷ lục lâu đài cát cao nhất thế giới.

Tin tiêu điểm