Tăng cường đầu tư

Nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới

Nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới

GD&TĐ - Hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Việt Nam được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Vị thế của Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới cũng được cải thiện nhờ vào các chính sách hỗ trợ khoa học thiết thực đến từ cơ quan quản lý Nhà nước và các trường ĐH, trong đó có việc tăng cường chế độ khen thưởng và đầu tư cho nghiên cứu khoa học.