Tây du ký

4 người Tôn Ngộ Không sợ nhất trong Tây Du Ký, gồm những ai?

4 người Tôn Ngộ Không sợ nhất trong Tây Du Ký, gồm những ai?

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là nhân vật được yêu thích nhất Tây Du Ký. Nhưng xoay quanh “anh khỉ” vốn đã gắn liền với bao thế hệ độc giả Viêt Nam này có những bí ẩn vô cùng đặc biệt. Trong đó nổi bật là chi tiết: Tôn Ngộ Không thần thông biến hóa nhưng sợ ai nhất.