Trần Tế Xương

Bó tay với cách ăn nói của chồng

Bó tay với cách ăn nói của chồng

Tôi lấy chồng đến nay được 5 năm, cộng thêm thời gian 6 năm tìm hiểu nữa là thành 11 năm. Tưởng rằng trên 1/10 thế kỷ gắn bó, chúng tôi chẳng còn gì lấn cấn về nhau. Thế nhưng cuộc sống chẳng nói trước được điều gì. Tôi thật sự bó tay với chồng!