Trải nghiệm hạnh phúc tại lớp học

Trải nghiệm hạnh phúc tại lớp học

Trải nghiệm hạnh phúc tại lớp học

GD&TĐ - Trong xã hội công nghệ 4.0, xây dựng lớp học hạnh phúc được nhiều nhà giáo dục quan tâm. Làm sao để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, giáo viên đến trường mỗi ngày là một niềm hạnh phúc, quan hệ thầy trò là động lực để học sinh vươn tới tri thức? Vì vậy, việc xây dựng lớp học hạnh phúc là việc làm cần thiết của cả người dạy và người học.