Trại cai nghiện

Kỳ III: Nguyện vọng kỳ lạ: ở tù

Kỳ III: Nguyện vọng kỳ lạ: ở tù

GD&TĐ - Troy Crane là một kẻ nghiện ngập. Anh ta muốn được điều trị, nhưng không có cách nào để điều đó thành hiện thực, bởi Crane không có bảo hiểm, cũng không thể chi trả để vào trại cai nghiện.