Trở Mặt

Facebook đang trở mặt với báo chí?

Facebook đang trở mặt với báo chí?

Hiện là hãng truyền thông quyền lực nhất thế giới, Facebook đang đe dọa nghiêm trọng đến các tòa báo truyền thống do mạng xã hội này đã hoàn toàn định nghĩa lại khái niệm "tin tức".

Tin tiêu điểm