Trường ĐH Kiên Giang

Cô giáo dạy tiếng Anh ứng dụng phần mềm thông minh

Cô giáo dạy tiếng Anh ứng dụng phần mềm thông minh

GD&TĐ - Với kinh nghiệm gần 20 năm giảng dạy tiếng Anh ở các cấp lớp và tiếp cận nhiều phương pháp tiến bộ, cô Hồ Bích Như đã áp dụng sáng kiến giảng dạy thông qua phần mềm Schoology khi về nhận nhiệm vụ tại Khoa Ngoại ngữ của Trường ĐH Kiên Giang.

“Khu nói tiếng Anh” ở Trường ĐH Kiên Giang

“Khu nói tiếng Anh” ở Trường ĐH Kiên Giang

GD&TĐ - Để khẳng định uy tín và vị thế, các giảng viên của Trường ĐH Kiên Giang đã nỗ lực để sáng tạo phương pháp giảng dạy và xây dựng hoạt động hỗ trợ học tập cho sinh viên. Mô hình “Khu nói tiếng Anh” - English Speaking Zone (ESZ) của các thầy cô Khoa Ngoại ngữ là một ví dụ.