Trường THPT Giồng Ông Tố kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú