Trường Quốc Tế Gateway

Trái tim của Apps

Trái tim của Apps

GD&TĐ - Chúng ta đang sống trong thời kì đỉnh cao của công nghệ, được thụ hưởng nhiều tiện ích từ các thiết bị thông minh, hiện đại trong đó nổi bật là các ứng dụng về thông tin liên lạc, kết nối người với người.