Trường Phổ thông Liên cấp quốc tế Gateway

Trường học an toàn và  trách nhiệm của người trong cuộc

Trường học an toàn và trách nhiệm của người trong cuộc

GD&TĐ - Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và để trường học thân thiện, điều đầu tiên và quan trọng nhất là trường học phải là nơi an toàn cho học sinh. Vấn đề An toàn trường học (ATTH) đối với học sinh được các bậc phụ huynh đặt ra cho các nhà trường, những yêu cầu về ATTH luôn được đề cao và đảm bảo con em nhân dân học tập trong môi trường an toàn nhất.