Trương Anh Dũng

Cần có Hội đồng kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp

Cần có Hội đồng kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp

GD&TĐ - Trong khuôn khổ Dự án Áp dụng Chiến lược đào tạo G20, Pha 2 tại Việt Nam. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Văn phòng ILO tại Hà Nội tổ chức Hội thảo kỹ năng ngành: thí điểm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Rộng mở cơ hội nghề nghiệp

Rộng mở cơ hội nghề nghiệp

GD&TĐ - Nhu cầu nhân lực trình độ giáo dục nghề nghiệp ngày càng lớn, Chính phủ đã đẩy mạnh các chính sách hướng nghiệp, phân luồng để tăng quy mô tuyển sinh,… Những yếu tố này cho thấy, cơ hội nghề nghiệp đang rất rộng mở  

Thúc đẩy hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Thúc đẩy hợp tác phát triển kỹ năng nghề

GD&TĐ - Ngày 21/5, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực – HRD Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi và hợp tác phát triển kỹ năng nghề.

Thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục nghề nghiệp với CHLB Đức

Thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục nghề nghiệp với CHLB Đức

GD&TĐ - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có buổi làm việc với Đoàn đánh giá Chương trình hợp tác kỹ thuật “Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam” nhằm trao đổi, thảo luận những vấn đề về chủ trương, chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam trong 3 đến 5 năm tới cũng như các vấn đề đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp, phát triển năng lực nhà giáo.