Triển lãm Hành tinh nhựa

Rác thải nhựa “biết nói” qua nghệ thuật

Rác thải nhựa “biết nói” qua nghệ thuật

GD&TĐ - Không hẹn mà gặp, mới đây, nhiều triển lãm nghệ thuật cùng khai thác chất liệu… rác thải nhựa đã được tổ chức và thu hút công chúng như “Hành tinh nhựa”, “Xả rác ít thôi!”… Thông qua những triển lãm này, các nghệ sĩ và nhà tổ chức đã để rác thải nhựa cất lên tiếng nói nghệ thuật độc đáo.