Triển khai thực hiện

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên

GD&TĐ - Ngày 1/2/2018, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ LĐ-TB&XH thực hiện chức năng quản lý nhà nước.