Trao thưởng

Trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

GD&TĐ - Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018. Đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác giả có tác phẩm có giá trị khoa học, đóng góp về lý luận và thực tiễn.

Hơn 110 dự án KHKT học sinh trung học được trao thưởng

Hơn 110 dự án KHKT học sinh trung học được trao thưởng

GD&TĐ - Những dự án xuất sắc, ý tưởng mới lạ, tính khả thi cao và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn của các em học sinh trung học đã được nhiều Học viện, trường đại học, các công ty đánh giá cao và trao giải thưởng.