Truyện Kiều

“Cứu” con bằng… sách

“Cứu” con bằng… sách

Một trong những người thầy quan trọng nhất là sách lại đang bị nhiều gia đình bỏ quên trong việc giáo dục con cái. Thay vì làm bạn với sách, trẻ lại dễ “ kết thân” với nhiều tệ nạn như mê game, nghiện ngập…

Tin tiêu điểm