Truyện Kiều

Đi tìm một nửa

Đi tìm một nửa

GD&TĐ - Ở đời, một nửa thì chưa hoàn mỹ, chưa viên mãn. Do vậy, từ xưa tới nay, cả văn chương và triết học đều nỗ lực tìm kiếm một nửa còn lại của mọi thực thể. Một nửa chưa tìm thấy hoặc khuất lấp luôn là ẩn số đối với con người. Một nửa không chỉ ở tình yêu, ở ứng xử, sâu xa hơn, đó chính là vấn đề về chân lý, về ý nghĩa đích thực của con người, cuộc sống. Các thi sĩ, các triết gia trên mọi nền văn minh, từ xưa đến nay, ít hay nhiều, khía cạnh này hoặc khía cạnh khác, đều bàn đến một nửa.

Hoạn Thư - nhân vật đặc biệt của Truyện Kiều

Hoạn Thư - nhân vật đặc biệt của Truyện Kiều

GD&TĐ - Thế giới nhân vật của Truyện Kiều có nhiều kiểu khác nhau như nhân vật lý tưởng, nhân vật anh hùng, nhân vật đại diện cho cái xấu ác của xã hội… nhưng Hoạn Thư lại khác, Hoạn Thư là con người của cuộc sống như vốn có của nó…

Tin tiêu điểm