Truyền và giữ lửa nghề giáo

Truyền và giữ lửa nghề giáo

Truyền và giữ lửa nghề giáo

GD&TĐ - “Nghề giáo không phải là nghề giàu sang nhất, nhưng là nghề tạo ra tất cả ngành nghề khác”. Đó chính là niềm tự hào, động lực để những người đã đang và sẽ tiếp bước trong nghề giáo tiếp tục truyền lửa cho bao thế hệ học trò, để trân quý hơn hai chữ “người thầy” dù xã hội thay đổi bao nhiêu đi nữa.