Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

GD&TĐ - Từ ngày 5/8 đến ngày 16/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà (TT Huế) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hương Trà tổ chức Lớp bồi dưỡng Chính trị đầu năm học mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Bộ GDĐT trả lời về chế độ lương dạy thêm giờ

Bộ GDĐT trả lời về chế độ lương dạy thêm giờ

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành (Đồng Tháp) hỏi: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện có được thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ cho cán bộ và giảng viên không? Nếu được thì cách tính tiền vượt giờ giảng dạy như thế nào?