Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh chuyên ngành: Không chỉ dạy ngoại ngữ

Tiếng Anh chuyên ngành: Không chỉ dạy ngoại ngữ

GD&TĐ - Trong số các ngôn ngữ chuyên ngành được giảng dạy, tiếng Anh được định vị có vai trò quan trọng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đa quốc gia quy định tiếng Anh là ngôn ngữ chính sử dụng trong mọi hoạt động. Với yêu cầu từ thực tiễn, việc học tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh chuyên ngành kinh tế vô cùng thiết thực và cần thiết đối với mỗi sinh viên (SV) sau khi ra trường.

Tin tiêu điểm