Tiết Thanh Minh

Tết Thanh minh ngày lễ mang tính nhân văn của người Việt

Tết Thanh minh ngày lễ mang tính nhân văn của người Việt

Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ cổ truyền của người Việt, với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", từ xa xưa, tết Thanh minh đã trở thành ngày gắn liền với đạo đức, thể hiện đạo hiếu của con cháu với ông bà tổ tiên.