Thận trọng

Bán bếp từ khuyến mãi với giá “trên trời”

Bán bếp từ khuyến mãi với giá “trên trời”

GD&TĐ - Lợi dụng tâm lý thích quà khuyến mãi và sự nhẹ dạ, cả tin của người dân, gần đây nhiều đối tượng đã về các vùng nông thôn Quảng Ngãi để bán bếp từ với giá cao. Nhiều gia đình nông dân, đặc biệt là những người già cả, neo đơn đã phải chịu ấm ức khi mua sản phẩm này.