Thợ Điện

Hãi hùng cảnh máu tuôn từ thang máy

Hãi hùng cảnh máu tuôn từ thang máy

Hành khách trên con tàu du lịch Carnival Ecstasy hoảng hồn khi chứng kiến một cảnh tượng không khác gì trong phim kinh dị: Máu tuôn trào từ thang máy trên tàu.