Thơ Việt Nam đương đại

Kỳ vọng vào lớp trẻ

Kỳ vọng vào lớp trẻ

GD&TĐ - “Sáng tác thơ đang trở thành trào lưu nhưng ít người đọc thơ dẫn đến việc xét, bình chọn trao giải cho thơ hay còn lúng túng; việc xét kết nạp hội viên chưa được kỹ lưỡng, vẫn còn bỏ sót những cây viết trẻ xứng đáng vào hội...”, đó là trăn trở của nhà thơ Vũ Quần Phương tại Hội thảo “Thơ và những vấn đề của thơ đương đại”, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trong chuỗi sự kiện Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI.

Tin tiêu điểm