Thăm vựa cá

Thăm vựa cá Đồng Tháp Mười

Thăm vựa cá Đồng Tháp Mười

GD&TĐ - Đồng Tháp Mười được coi là vựa cá tôm của dải đất đồng bằng châu thổ Cửu Long Giang rộng lớn. Nếu như nhiều vùng đất khác ở miền Tây phải tới mùa nước nổi tràn về nguồn lợi thủy sản mới dồi dào thì ngược lại, ở Đồng Tháp Mười người dân có thể đánh bắt cá tôm quanh năm.