Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục

An Giang tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019

An Giang tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019

GD&TĐ - “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2019” tại An Giang bắt đầu từ ngày 1/8/2019 đến ngày 1/9/2019, trong đó cao điểm là thời gian chuẩn bị tựu trường từ ngày 12/8/2019 đến ngày 25/8/2019. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác GD&ĐT.