Thanh tra Đà Nẵng

Đà Nẵng: Kỷ luật cảnh cáo nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Kỷ luật cảnh cáo nhiều cán bộ chủ chốt

GD&TĐ - Ngày 12/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã ra thông báo với nội dung: ngày 10/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành họp kỳ họp thứ 29 do bà Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng chủ trì. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ.