Thanh tra Bộ Y Tế

Thu hồi 35 loại thực phẩm của Light Food, Vinanusoy

Thu hồi 35 loại thực phẩm của Light Food, Vinanusoy

GD&TĐ - Thanh tra Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi 35 sản phẩm do Công ty cổ phần Công nghiệp thực phẩm Vinanusoy và Công ty cổ phần Thực phẩm Light Food sản xuất, lưu hành vì vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.