Thu hút nguồn lực cho giáo dục

Thu hút nguồn lực cho giáo dục

Thu hút nguồn lực cho giáo dục

GD&TĐ - Chính phủ đã giao Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì sửa đổi Nghị định số 69/2008/NĐ-CP. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) để tạo điều kiện hơn nữa thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực GD.