Tehran

Iran tăng kho dự trữ urani

Iran tăng kho dự trữ urani

Kho urani dự trữ của Iran sẽ tăng thêm 60% so với thời điểm trước khi đạt thỏa thuận lịch sử năm 2015 với các cường quốc, sau khi nhận một đợt cung cấp hàng dự kiến trong những ngày tới.

Tin tiêu điểm