Taj Mahal

Mê đắm với 'Taj Mahal thứ hai' của thế giới

Mê đắm với 'Taj Mahal thứ hai' của thế giới

Được chạm khắc các biểu tượng Hồi giáo, những hình đồng tâm, mái vòm…, công trình này thực sự là một thiết kế tuyệt vời và tầm vóc, nhưng không kém phần kỳ quái về chức năng và vị trí độc nhất của nó.