TS Lê Thống Nhất

Cầu thị và kiên định

Cầu thị và kiên định

GD&TĐ - Trong tuần qua, liên tiếp hai cuộc họp tầm Chính phủ có bàn đến Kỳ thi THPT quốc gia. Với tinh thần chung là đánh giá khách quan cả những điểm tích cực và hạn chế, quan điểm được thống nhất là tiếp tục hoàn thiện và duy trì kỳ thi theo lộ trình đã đặt ra.