Rối loạn chơi điện tử

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bổ sung “rối loạn chơi điện tử” là một căn bệnh trong Danh sách Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan (ICD).