Quế Vân

Nhiều sao Việt trầm cảm vì sự nghiệp

Nhiều sao Việt trầm cảm vì sự nghiệp

Không chỉ với phương Tây, tại Việt Nam, nhiều gương mặt của giới showbiz cũng đã từng có thời gian rơi vào trầm cảm. Sức ép, sự kỳ vọng, cũng như câu chuyện hậu trường của đời sống showbiz là một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này.