Quảng Ngãi

Nhà bán trú container: Rằng hay thì thật là hay…

Nhà bán trú container: Rằng hay thì thật là hay…

GD&TĐ - Với mong muốn tạo điều kiện cho con em HS miền núi, vùng sâu, vùng xa có được “nơi ăn, chốn ở” vững chãi, chắc chắn, ngành GD-ĐT Quảng Ngãi cho phép đơn vị doanh nghiệp triển khai xây dựng thí điểm dự án “Mô hình nhà bán trú bằng container - nâng bước em đến trường” cho HS Trường PTDT bán trú THCS xã Trà Lãnh (huyện miền núi Tây Trà).