Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

Quảng Trị sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục

Quảng Trị sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Rà soát quy hoạch và sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị.

Hà Nội lưu ý rà soát, quy hoạch mạng lưới trường học

Hà Nội lưu ý rà soát, quy hoạch mạng lưới trường học

GD&TĐ - Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT là một nội dung được UBND thành phố Hà Nội giao Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện trong Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành GD&ĐT thành phố.

Tin tiêu điểm