Proxima B

Con người chỉ mất 20 năm để tới xứ sở người ngoài hành tinh

Con người chỉ mất 20 năm để tới xứ sở người ngoài hành tinh

Các nhà khoa học vừa có một phát hiện đột phá có thể giúp con người tới được hành tinh Proxima B trong vòng 20 năm - nơi có thể tồn tại một thế giới tương tự như Trái đất. Proxima B được phát hiện năm ngoái và có những yếu tố hỗ trợ sự sống khiến nhiều người cho rằng đây có thể là xứ sở của người ngoài hành tinh.