Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ

TP.HCM kiểm toàn diện các cơ sở dịch vụ chuyên khoa thẩm mỹ, spa

TP.HCM kiểm toàn diện các cơ sở dịch vụ chuyên khoa thẩm mỹ, spa

GD&TĐ -Tại Hội nghị Quản lý Nhà nước về dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM năm 2019,  Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện có nhiều cơ sở quảng cáo chưa được phê duyệt hoặc vượt quá phạm vi; không có chứng chỉ hành nghề, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn; có cơ sở gắn camera để đối phó khi lực lượng chức năng đến kiểm tra.