Paypal

Thanh toán bằng dấu vân tay

Thanh toán bằng dấu vân tay

 Xác thực thanh toán bằng dấu vân tay đang từng bước khẳng định sự ưu việt nhờ tính bảo mật cũng như dễ sử dụng.