PPWG

Nỗ lực “Vì một Hà Nội đáng sống“

Nỗ lực “Vì một Hà Nội đáng sống“

GD&TĐ - Quan tâm đến không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp, thậm chí mất dần ở Hà Nội, Nhóm làm việc về sự tham gia của người dân (PPWG) đã và đang nỗ lực điều phối dự án “Vì một Hà Nội đáng sống” đầy tích cực, nhiệt huyết.