PGS. TS Nguyễn Thị Hoài Lê

Chỗ đứng nào cho ngành khoa học xã hội?

Chỗ đứng nào cho ngành khoa học xã hội?

GD&TĐ - Không ồn ào như ngành Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học xã hội như một dòng chảy theo chiều dài lịch sử của mỗi nước. Ngành khoa học này có thể không đưa đất nước đến kỷ nguyên mới về khoa học kỹ thuật hay sự phát triển vượt bậc công nghệ nào đó nhưng lại giúp người dân hiểu rõ cội nguồn, để thế giới thấy sức mạnh dân tộc bằng lịch sử, truyền thống.