Sân chơi

Giáo dục Phần Lan: Góc nhìn từ bên trong

Giáo dục Phần Lan: Góc nhìn từ bên trong

GD&TĐ - Chúng ta thường xuyên nghe nói rằng mô hình GD Phần Lan là một trong những mô hình tốt nhất trên thế giới. Nếu đó là sự thật, vậy nền GD này mang lại cho người học những gì?