Sách kỷ lục Guinness

Cuốn sách kỷ lục Guinness được ra đời như thế nào?

Cuốn sách kỷ lục Guinness được ra đời như thế nào?

GD&TĐ - Ngày 27-8/1955 tại Anh đã ra đời một cuốn sách không lớn (gồm 198 trang), sau này nó trở thành một trong số những sách có nhiều độc giả nhất thế giới. Cuốn sách này có tên là gọi là “Sách của những sự kiện nổi trội nhất, nói về những điều cao nhất, thấp nhất, lớn nhất, nhỏ nhất, nhanh nhất, cũ nhất, mới nhất, ưu việt nhất, nóng nhất, lạnh nhất, mạnh nhất”. Một thời gian sau khi tái bản thì tên gọi của sách đã được thay đổi. Và đến nay thì cuốn sách tra cứu này đã nổi tiếng khắp thế giới với tên gọi là Sách kỷ lục Guinness. Vậy cuốn sách được ra đời trong hoàn cảnh nào?