Sông Mekong

Quái thú tiểu vùng sông Mê kông

Quái thú tiểu vùng sông Mê kông

Báo cáo mới nhất của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho biết, kể từ năm 2012, các nhà khoa học đã phát hiện được 367 loài mới tại Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng. gồm 24 loài cá, 21 loài lưỡng cư, 28 loài bò sát, 1 loài chim và 3 loài động vật có vú.